Vitrina.am

Մեր մասին

Vitrina.am - ը բերում է հարմարավետություն

Դուք կարող եք օրվա ցանկացած ժամի Հայաստանի ցանկացած վայրից, որտեղ առկա է ինտերնետ, դիտել բազմահազար տեսականին և պատվիրել այն ապրանքը, որը գրավել է Ձեր ուշադրությունը:

Հազարավոր աղջիկներ թերթում են Vitrina.am - ի գեղեցիկ էջերը, որոնելով այն զգեստը, պայուսակը, կոշիկն ու աքսեսուարը, որը կդարձնի իրենց տպավորիչ ու անկրկնելի:

Vitrina.am - ը դարձնում է հասանելի

Մեր թիմի ամենօրյա աշխատանքի արդյունքում աշխարհի մի շարք բրենդների լավագույն առաջարկները` նոր մոդելներն ու զեղչերը հասանելի են դառնում Հայաստանի նորաձևության վերջին տենդենցներով հետաքրքրված մարդկանց:

Մենք հասանելի ենք դարձրել արդեն հարյուրից ավելի բրենդ աշխարհի տարբեր ծայրերից: